Du kan minimere skaderne, hvis du handler korrekt, når først uheldet er ude. Du kan risikere fugtskader og efterfølgende skimmelsvamp, hvis du ikke reagerer hurtigt nok.

Et skybrud kommer hurtigt og brutalt. Du bør reagere lige så hurtigt som skybruddets rasen. Derved kan en vandskade koste dig meget mindre.

Typiske årsager til vandskader

 1. Oversvømmelser: Bor du i et område, eksempelvis ved kysten, sø eller vandløb, vil du automatisk være i farezonen.
 2. Overbelastet kloaknet: Ved store mængder regn kan kloaknettet have meget svært ved at følge med. Det kan koste dig dyrt.
 3. Højt grundvandsspejl: Ved jævnt nedbør over længere tid, vil grundvandsspejlet stige. Revner og huller i gulv og vægge betyder vand indendørs.
 4. Byggesjusk/-tekniske problemer: Har du bygget mod oversvømmelse? Ellers er det med at komme i gang.

Hvad bør du gøre, når du står med en vandskade?

 1. Begræns skaden og lokalisér problemet. Hvor kommer vandet fra, og kan du stoppe det uden professionel hjælp?
 2. Kontakt dit forsikringsselskab eller et skadesfirma. Når der opstår skybrud eller oversvømmelser, kan forsikringsselskaber have svært ved at samle mandskab til alle opgaver.
 3. Fjern dine værdier fra det udsatte område, hvis de stadig står til at redde.
 4. Sørg for at samle dine effekter, så forsikringsselskabets taksator senere kan gennemgå dem ved vurderingen.
 5. Tag billeder. Det sikrer dig i forsikringssagen.
 6. Du kan være heldig at få godtgjort den tid du selv bruger på at skadesbegrænse. Sørg derfor for at regisrere dit tidsforbrug.

Få vandet væk/ud

Igen er der tale om få simple skridt. Du kan overveje om du vil gøre det selv, eller få et professionelt firma til at tage sig af det. Fordelen ved et professionelt firma er naturligvis sikkerheden for at der ikke glemmes noget i processen, så du ikke senere risikere følgeskader såsom skimmelsvamp.

 1. Sug vandet ud med en vandpumpe og/eller en vådstøvsuger.
 2. Opsæt affugtere. Sørg for at de står der i tilstrækkelig tid. Få udført en fugtprøve, så du er helt sikker på at de ikke fjernes for hurtigt.
 3. Luft godt ud. Frisk luft hjælper tørringen godt på vej.

Hvis du har brug for hjælp eller vejledning, er du velkommen til at kontakte os via tlf. 92 27 28 29.