HURTIG REAKTION,

FÆRRE UDGIFTER

Skadens omfang så snart vandet står højt, afhænger ofte i høj grad af din egen indsats. Det begynder allerede inden vandet kommer. Vi har sammensat en række gode råd, som du med fordel kan drage nytte af.

Før skaden er sker…

Gennemgå din ejendom og hold øje med følgende:

 Er riste, tagrender og afløb renset, så vandet let kan løbe bort?

 Er rør og tilslutninger samlet korrekt og tætte?

 Hvis ejendommen byder på dræn, faskiner eller lignende, er alle da i god stand og klar til at tage fra?

 Gennemgå jeres vinduer. Særligt skal tag- og kældervinduer være helt tætte

 Hvis økonomien rækker til det, vil det være en god idé at installere højvandslukker

 Når du skal vælge gulvbelægning til kælderen, så gå en stor bue udenom tæpper og trægulve

 Opbevar ikke dyre og udsatte genstande på gulvet eller tæt på gulvet, hvis der er melding om skybrud

 Sluk for alle elektroniske apparater, som kunne komme i kontakt med vandet

 Følg med i medierne

 Vær opmærksom på naboens ejendom

Når først skaden er sket…

kan du gøre følgende for at minimere skaderne, og komme hurtigt tilbage til en almindelig hverdag:

 Stop vandtilstrømningen (Hvis det er muligt – eksempelvis sprunget vandrør)

 Gør hvad du kan for at fjerne så meget vand som muligt, mens du venter på assistance

 Begræns skaderne – flyt værdifulde genstande til et tørt sted (Vær opmærksom på ikke at lægge våde genstande steder der kan tage skade af fugt – eksempelvis trægulve)

 Påbegynd affugtning hurtigst muligt

 Kontakt dit forsikringsselskab

 Smid ikke noget ud, da taksator skal gennemgå skaderne for vurdering af forsikringssum