Vandskade er blevet dagligdag for os

Vi kender det efterhånden allesammen. Man kommer hjem og vandet er den ubehagelig gæst der venter. Et utæt vandrør, endnu en oversvømmelse, tredje efterårsskybrud etc. Uanset hvordan vandet dukker op, kommer det aldrig belejligt.

Men vi har efterhånden vænnet os til det. Siden 2009, hvis vi ser bort fra 2011, har ca. 100.000 danske hjem været ramt af vandskade – i den ene eller anden form.

Derfor er det også nødvendigt, at man foretager en seriøs vurdering af sit hjem, og hvilke udfordringer der bydes på, såfremt vandet finder sin vej inden for.

Lær af spejderne

Én af de vigtigste ting for en spejder, er altid at være beredt. Her opfordrer vi ikke til at du skal ud og købe khaki shorts og et fint lille halstørklæde. Men at være beredt på ulykken, kan afgøre om du efterfølgende står tilbage med dine værdier og genstande forbundet med vigtige minder, eller om det hele må på genbrugspladsen.

Hvad kan du så gøre? Hvis du bor i et område hvor der er risiko for eksempelvis oversvømmelse fra hav, sø eller lignende, bor du i etageejendom hvor sivende vand fra naboejendomme eller kloak er muligt, er det en overvejelse værd er prøve følgende ting.

vandskade

  • Vandalarm – Vandalarm er ikke markedets mest brugte udstyr, men det vil give dig en alarm så snart der registreres en lækage på rørsystemet, og kan også lukke for vandtilførslen om nødvendigt. det siger sig selv at det kan hjælpe med store besparelser. Systemet er dog ikke det billigste alternativ.
  • Højtvandslukke – En ideel løsning for dig med kælder. Særligt etageboliger i storbyer har valgt denne løsning. Der er dog den udfordring at du også er afhængig af dine naboers højtvandslukkere, da vandet ellers blot siver ind via naboejendommen.
  • Skybrudsalarm – Her alarmeres du når der meldes om skybrud i dit område. Det er muligt at tilmelde sig en sms-tjeneste, eksempelvis ved flere forsikringsselskaber.
  • Forseglingstape – Forseglingstape er nemt at montere, når der varsles om skybrud eller stormflod. Idéen er basal. Forseglingstape hindrer vandet i at trænge ind ved dre, vinduer og diverse sprækker. Ingen hokus pokus.

At du er forberedt handler om mere end blot kroner og øre. De irritationsmomenter der følger med en vandskade, tidsspilde og følgeskader som skimmel kan få selv den bedste ned med flaget.

Så overvej hvad du kan gøre for at hindre vandet i at komme inden for hos dig.